top of page

Formulár na nezáväzný dopyt

Druh stavby
Záujem aj o chladenie
Zašlite pôdorys a rez stavby v PDF
Zašlite pôdorys a rez stavby v JPG, PNG

* Povinné údaje

Ochrana osobných údajov: Záujemca poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Wolf Slovenská republika v kontaktnom formulári  v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo berie, mesto na vedomie, že spoločnosť ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP (EÚ) 2016/679 („GDPR“) bude spracúvať jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel spracovania nezáväzného dopytu a uchovávať v informačnom systéme spoločnosti Wolf Slovenská republika. Záujemca ako dotknutá osoba nájde na slovensko.wolf.eu/ochrana-udajov všetky informácie o ochrane osobných údajov a jeho právach.

bottom of page